Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχοι- Καταχώριση στο Σύστημα TRACES Εισαγομένων και Εξαγομένων Ζώων, Ζωικών Προιόντων και Ζωικών Υποπροιόντων
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Σε ποιους παρέχεται Έμποροι , Κτηνοτρόφοι
Νομοθετικό πλαίσιο ΟΔΗΓΙΑ 97/78/ΕΟΚ "για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Ελεγχοι που πρέπει να καταγράφονται υποχρεωτικά στο σύστημα TRACES

  1. Ελεγχοι που αφορούν σε παρτίδες ζώντων ζώων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και πραγματοποιούνται είτε στον τόπο προορισμού, είτε κατά τη μεταφορά των ζώων.
  2. Ελεγχοι στον τόπο προορισμού σε παρτίδες ζώντων ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες.
  3. Ελεγχοι που αφορούν όλα τα φορτία ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή και προέρχονται από άλλα ΚΜ.
  4. Ελεγχοι που αφορούν όλα τα φορτία ζώντων ζώων που σταματούν σε εγκεκριμένο σημείο ελέγχου και προέρχονται από άλλα ΚΜ .
  5. Ελεγχοι που αφορούν ολα τα φορτία Ζωικών προιόντων,Ζωικών Υποπροιόντων και Παράγωγων Προιόντων.

Σχετική Νομοθεσία

  • ΟΔΗΓΙΑ 97/78/ΕΟΚ "για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες [1]

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Εγκύκλιος για την εφαρμογή του TRACES [2]

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Εμπορικά εγγραφα και πιστοποιητικά εισαγωγής Λήψη με E-mail μέσω TRACES

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Εμπορικά εγγραφα και πιστοποιητικά εισαγωγή Προιστάμενος τμήματος ΚΑΦΕ Αυθημερόν
2 Ελεγχος φορτίου στην εγκατάσταση του σημείου προορισμού Ελεγκτής Κτηνίατρος
3 Ελεγχοι μέσω TRACES
4 Ικανοποιητικό καλώς
5 Μη ικανοποιητικό -Απόρριψη η επιστροφή
6 Ψηφιακή υπογραφή Αυθημερόν

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

  • ΔΑΟΚ.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

  • ΣΥΚΕ.