Χορήγηση Σημειώματος Προσάρτησης Ρυμουλκούμενου για Επιβατικό Όχημα Ιδιωτικής Χρήσης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Χορήγηση Σημειώματος Προσάρτησης Ρυμουλκούμενου για Επιβατικό Όχημα Ιδιωτικής Χρήσης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Χορήγηση Σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου (μπαγκαζιέρα - τρέιλερ-τροχόσπιτου) για Επιβατικό όχημα Ιδιωτικής Χρήσης.

Σχετική Νομοθεσία

Οδηγία 2007/46/ΕΚ, Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ 2840 Β΄), Υ.Α. 34075/3603/1999 (ΦΕΚ 2117 Β΄)

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Υποβολή αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

Τρόπος διεκπεραίωσης

Χειρόγραφος/ηλεκτρονικός

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφεται ότι:

"Δεν έχω επιφέρει μεταβολή  στα τεχνικά στοιχεία του με αριθμ. ............. αυτοκινήτου μου, είναι κατάλληλο για κυκλοφορία και το απόβαρό του είναι .................. Τα τεχνικά στοιχεία του Ρυμουλκουμένου είναι : Εργ. κατασκευής ............................   Αριθμ. πλαισίου …………………… μικτό βάρος……………….. μήκος …………. πλάτος ……………….. ύψος………………και πληρεί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας. "

Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Πιστοποιητικό Τελωνείου – Ξένη άδεια. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Τιμολόγιο πώλησης του ρυμουλκούμενου ή Ιδιωτικό συμφωνητικό Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Έγκριση τύπου του ρυμουλκούμενου ή τροχόσπιτου. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή αλλαγής του οχήματος: Παλαιό Σημείωμα Προσάρτησης & Άδεια κυκλοφορίας (επίδειξη) Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης με συνημμένα τα δικαιολογητικά. Οδηγία 2007/46/ΕΚ, Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ 2840 Β΄), Υ.Α. 34075/3603/1999 (ΦΕΚ 2117 Β΄) Ενδιαφερόμενος πολίτης
2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
3 Έλεγχος δικαιολογητικών. Διοικητική πρακτική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
4 Έκδοση και υπογραφή σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου ή τροχόσπιτου. Οδηγία 2007/46/ΕΚ, Υ.Α. 5299/406/2012 (ΦΕΚ 2840 Β΄), Υ.Α. 34075/3603/1999 (ΦΕΚ 2117 Β΄) Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 1-3 ημέρες από την υποβολή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης