Εγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Εγγραφή στο Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό Τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τον Ελαιοκομικό τομέα και το Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ-ΕΤ & ΑΜ) αποτελείται από μια αλφαριθμητική βάση και μια χαρτογραφική βάση που συνδέονται σε ένα δομημένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).

Σχετική Νομοθεσία

Κανονισμοί 479/2008, 555/2008, 436/2009, 1308/2013 και 1306/2013 της Ε.Ε, της Κατευθυντήριες οδηγίες με αριθ. Α/16864/2008 και τις Αποφάσεις και Εγκυκλίους της Ελληνικής Διοίκησης.

Τρόπος διεκπεραίωσης

Κατάθεση Αίτησης με τα δικαιολογητικά στην εκάστοτε Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Αίτηση Εγγραφής

Πρακτικό Επιτοπίου Ελέγχου

Δικαιολογητικά

1

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Νέας Εγγραφής στο Αμπελουργικό Μητρώο Κατάθεση από τον Αιτούντα
2 Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας Κατάθεση από τον Αιτούντα
3 Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου Κατάθεση από τον Αιτούντα
4 Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής ειδικότερα, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας (απόσπασμα του εθνικού κτηματολογίου, πράξεις μετεγγραφής όπως συμβολαιογραφικό έγγραφο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς, κληρονομητήριο κλπ. συνοδευόμενες απο πιστοποιητικό μεταγραφής). Σε περίπτωση που επικαλούνται εκμετάλλευση αμπελοτεμαχίου καταθέτουν τίτλο εκμετάλλευσης όπως συμβαση μίσθωσης, δωρεάν παραχώρηση κλπ. συνοδευόμενα με αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας του φερομένου ως ιδιοκτήτη του ελαιοτεμαχίου ή αμπελοτεμαχίου. Κατάθεση απο τον Αιτούντα
5
6
7
8
9
10

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Κατάθεση Αίτησης και δικαιολογητικών Πρωτοκόλληση της αίτησης Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας 10 λεπτά
2 Διοικητικός Έλεγχος Έλεγχος πληρότητας και δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 1 ημέρα
3 Επιτόπιος Έλεγχος Έλεγχος αμπελοτεμαχίων, καταγραφή χαρτογραφικών στοιχείων - σύνταξη πρακτικού Επιτροπή Επιτοπίου Ελέγχου έως 10 ημέρες
4 Καταχώριση στοιχείων στο ΣΓΠ - ΕΤ & ΑΜ Καταγραφή των αλφαριθμητικών και χαρτογραφικών στοιχείων - έκδοση καρτέλας Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας έως 1 ημέρα
5 Χορήγηση Καρτέλας Έκτύπωση της Καρτέλας - Δήλωσης αμπελοκαλλιεργειας Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Αμπελουργίας 10 λεπτά
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Καμία

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Κανένας